Strona: Dydaktyka / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Dydaktyka

Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu dysponuje bogatą bazą laboratoryjną w zakresie dydaktyki i badań naukowych. Posiada m.in. nowoczesną hamownię podwoziową umożliwiającą badania silników według obowiązujących norm EURO, symulator jazdy samochodem ciężarowym, czterostanowiskową hamownię silnikową, bogato wyposażone laboratorium badań właściwości fizykochemicznych paliw, a także prowadzi działalność usługową w zakresie badań technicznych pojazdów w Stacji Kontroli Pojazdów znajdującej w Laboratorium Badań i Kontroli Pojazdów.

KPSiIT realizuje zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I  i II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w specjalności Pojazdy samochodowe oraz na kierunku Transport i od r. ak. 2020/2021 Inżynieria środków transportu.

Katedra Pojazdów Samochodowych prowadzi działalność dydaktyczną w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym z przedmiotów:

na kierunku Mechanika i budowa maszyn - Pojazdy samochodowe

studia I stopnia

 • Ekologia
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Budowa samochodów 1
 • Diagnostyka samochodów 1
 • Diagnostyka układów podwozia samochodów
 • Diagnostyka silników spalinowych 1
 • Ekologia
 • Eksploatacja silników spalinowych 1
 • Elektrotechnika i elektronika samochodowa 1
 • Materiały eksploatacyjne
 • Normy prawne badań technicznych i organizacja stacji kontroli pojazdów
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Silniki spalinowe 1
 • Systemy sterowania silników 1
 • Technologia samochodów
 • Teoria silników spalinowych
 • Układy zasilania silników spalinowych 1

studia II stopnia

 • Budowa samochodów 2
 • Doładowanie tłokowych silników spalinowych
 • Ekologia motoryzacyjna
 • Ekonomika i zarządzanie w transporcie
 • Eksploatacja silników spalinowych 2
 • Elektrotechnika i elektronika samochodowa 2
 • Niekonwencjonalne Ÿźródła napędu samochodów
 • Silniki spalinowe 2
 • Systemy CAD/CAM w projektowaniu pojazdów samochodowych
 • Systemy sterowania silników 2
 • Układy zasilania silników spalinowych 2
 • Zaplecze usługowe i techniczne motoryzacji

na kierunku Transport

studia I stopnia

 • Środki transportu samochodowego
 • Środki transportu szynowego i wodnego
 • Automatycznie kierowane pojazdy transportowe
 • Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń transportowych
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Budowa samochodów
 • Diagnostyka silników spalinowych
 • Diagnostyka techniczna środków transportu
 • Diagnostyka techniczna pojazdów samochodowych
 • Diagnostyka techniczna urządzeń transportowych
 • Dozór techniczny urządzeń transportowych
 • Ekologia transportu przemysłowego
 • Ekologistyka przedsiębiorstw transportu drogowego
 • Ekonomika transportu
 • Eksploatacja silników spalinowych
 • Eksploatacja systemów technicznych
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych
 • Infrastruktura transportu wewnętrznego
 • Inżynieria ruchu
 • Komputerowe wspomaganie procesów logistycznych
 • Logistyka transportu
 • Ładunkoznawstwo i technologie magazynowe
 • Materiały eksploatacyjne w transporcie
 • Monitoring i nadzorowanie urządzeń transportowych
 • Motoryzacyjne skażenie środowiska
 • Napędy i sterowanie urządzeń transportowych
 • Ochrona środowiska i recykling w transporcie
 • Podstawy budowy samochodów
 • Podstawy eksploatacji œśrodków transportu
 • Podstawy modelowania procesów transportowych
 • Polityka transportowa Unii Europejskiej
 • Procedury i urządzenia diagnostyczne
 • Przedmiot humanistyczny - Historia transportu
 • Silniki spalinowe
 • Spedycja krajowa i międzynarodowa
 • Systemy transportowe
 • Techniczna eksploatacja pojazdów samochodowych
 • Techniczne zaplecze motoryzacji
 • Technologia i organizacja napraw pojazdów samochodowych
 • Technologie procesów transportu wewnętrznego
 • Technologie przewozów drogowych i intermodalnych
 • Teoria ruchu środków transportu
 • Teoria ruchu samochodów
 • Transport materiałów niebezpiecznych i ratownictwo drogowe
 • Ubezpieczenia komunikacyjne i transportowe
 • Układy napędowe środków transportu
 • Urządzenia transportu przemysłowego
 • Utrzymanie i obsługa środków transportu
 • Utylizacja i recycling samochodów
 • Wspomaganie komputerowe eksploatacji pojazdów
 • Zaplecze usługowe i techniczne transportu drogowego
 • Zarządzanie flotą pojazdów

na kierunku Inżynieria  Środków Transportu

studia I stopnia

 • Automatycznie kierowane pojazdy transportowe
 • Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń transportowych
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Budowa samochodów
 • Diagnostyka techniczna środków transportu
 • Diagnostyka środków transportu
 • Diagnostyka techniczna pojazdów samochodowych
 • Diagnostyka silników spalinowych
 • Dozór techniczny urządzeń transportowych
 • Ekologistyka przedsiębiorstw transportu drogowego
 • Ekonomika transportu
 • Eksploatacja systemów technicznych
 • Eksploatacja silników spalinowych
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Elektrotechnika i elektronika środków transportu
 • Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych
 • Inżynieria ruchu
 • Inżynieria odwrotna w projektowaniu środków transportu
 • Komputerowa symulacja ruchu środków transportu drogowego
 • Komputerowe wspomaganie procesów logistycznych
 • Komputerowe projektowanie systemów transportowych
 • Komputerowe wspomaganie procesów transportowych
 • Ładunkoznawstwo i technologie magazynowe
 • Materiały eksploatacyjne w transporcie
 • Monitoring i nadzorowanie urządzeń transportowych
 • Motoryzacyjne skażenie środowiska
 • Ochrona środowiska i recykling w transporcie
 • Ochrona środowiska i recykling środków transportu
 • Podstawy eksploatacji środków transportu
 • Podstawy budowy samochodów
 • Podstawy modelowania procesów transportowych
 • Polityka transportowa Unii Europejskiej
 • Procedury i urządzenia diagnostyczne
 • Programowanie sterowników w środkach transportu
 • Projektowanie inżynierskie środków transportu
 • Przedmiot humanistyczny - Historia transportu
 • Silniki spalinowe
 • Spedycja krajowa i międzynarodowa
 • Systemy transportowe
 • Środki transportu samochodowego
 • Środki transportu szynowego i wodnego
 • Techniczna eksploatacja pojazdów samochodowych
 • Techniczne zaplecze motoryzacji
 • Technologia środków transportu
 • Technologia i organizacja napraw pojazdów samochodowych
 • Technologie przewozów drogowych
 • Teoria ruchu środków transportu
 • Teoria ruchu samochodów
 • Transport materiałów niebezpiecznych i ratownictwo drogowe
 • Ubezpieczenia komunikacyjne i transportowe
 • Układy napędowe środków transportu
 • Utrzymanie i obsługa środków transportu
 • Utylizacja i recykling samochodów
 • Wspomaganie komputerowe eksploatacji pojazdów
 • Zaplecze usługowe i techniczne transportu drogowego
 • Zarządzanie flotą pojazdów
 • Zintegrowane systemy informatyczne wspomagania obsługi działalności transportowej