Strona: Koło naukowe Mechaników - Sekcja Samochodowa / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Koło naukowe Mechaników - Sekcja Samochodowa

sknmprzss_l_pl.jpg
KONTAKT

"Studenckie Koło Naukowe Mechaników
Politechniki Rzeszowskiej - Sekcja Samochodowa"

Al. Powstańców Warszawy 8/242
35 - 959 RZESZÓW
Tel. (017) 8651593
e - mail:  pwojewod@prz.edu.pl

https://www.facebook.com/mechanicy.prz/