Strona: Labolatorium Ekologii Motoryzacyjnej / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Labolatorium Ekologii Motoryzacyjnej

W Laboratorium prowadzone są badania wskaźników ekologicznych silników spalinowych pojazdów samochodowych. Pomiary stanowiskowe wykonywane są na hamowni podwoziowej zabudowanej w komorze klimatycznej, która umożliwia pomiary emisji dwutlenku węgla CO2, tlenku węgla CO, węglowodorów HC i tlenków azotu NOx w warunkach testów jezdnych i w różnych temperaturach otoczenia w zakresie od -20°C do +30°C. Prowadzone są także badania układów i podzespołów związanych z oczyszczaniem spalin silnikowych, do których należą reaktory katalityczne, filtry cząstek stałych oraz czujników rejestrujących parametry spalin. Ponadto, w laboratorium realizowane są badania w zakresie analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych w atmosferze oraz opadu pyłu z uwzględnieniem ilości i rodzaju emitorów, rzeźby terenu, kierunku wiatru, stanu równowagi atmosfery itp. Pomiary emisji rzeczywistej ze źródeł znajdujących się w terenie (pojazdy samochodowe w ruchu, maszyny robocze, agregaty spalinowe) realizowane są za pomocą mobilnego systemu analizy spalin HORIBA OBS 2200 w zakresie emisji CO, CO2, HC, NOx.

Wyszczególnienie główniej aparatury badawczej laboratorium:

  • rolkowe stanowisko dynamometryczne AVL-Zollner o mocy 150kW; możliwa realizacja testów jezdnych wg procedur NEDC, FTP, Japan, włączając próby rozruchu w niskich temperaturach otoczenia do -20°C,
  • system do pomiaru parametrów ruchowych samochodów w warunkach drogowych z czujnikiem optoelektronicznym DATRON DLS-2,
  • system poboru i rozcieńczania spalin AVL CVS i60,
  • system analizy spalin AVL AMA i60 w zakresie emisji: CO, CO2, CH4, HC, NOx,
  • system automatyzacji prób i pomiarów AVL iGEM,
  • mobilny system analizy spalin HORIBA OBS 2200 w zakresie emisji: CO, CO2, HC, NOx,
  • oprogramowanie - Pakiet OPERAT FB dla Windows (wersja profesjonalna).