Strona: Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

diag_1.jpg

Absolwenci studiów I stopnia specjalności Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie: budowy i eksploatacji pojazdów, obsługi technicznej i napraw pojazdów oraz projektowania zakładów zaplecza technicznego, oceny stanu technicznego środków transportu i teorii współczesnych systemów diagnostycznych, urządzeń obsługowo-naprawczych pojazdów, transportu samochodowego i szynowego, ekologii transportu i środków transportowych, organizacji i kierowania zakładami transportowymi i stosowania nowych metod w tym zakresie.

Plan studiów I stopnia na tej specjalności obejmuje poza wspólnymi następujące przedmioty:

 1. Budowa samochodów
 2. Diagnostyka techniczna pojazdów samochodowych
 3. Eksploatacja silników spalinowych
 4. Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych
 5. Materiały eksploatacyjne w transporcie
 6. Motoryzacyjne skażenie środowiska
 7. Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 8. Diagnostyka silników spalinowych
 9. Procedury i urządzenia diagnostyczne
 10. Techniczna eksploatacja pojazdów samochodowych
 11. Technologia i organizacja napraw pojazdów samochodowych
 12. Teoria ruchu samochodów
 13. Utylizacja i recykling samochodów
 14. Wspomaganie komputerowe eksploatacji pojazdów
 15. Techniczne zaplecze motoryzacji
 16. Zarządzanie flotą pojazdów