Strona: Laboratorium Silników Spalinowych / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Laboratorium Silników Spalinowych

Laboratorium umożliwia prowadzenie pomiarów parametrów operacyjnych i ekologicznych silników spalinowych w szczególności zasilanych paliwami alternatywnymi, jak również analizę zjawisk zachodzących w komorze spalania. Laboratorium jest wyposażone w 4 stanowiska do badania silników spalinowych w tym jedno z hamulcem aktywnym.

Wyszczególnienie główniej aparatury badawczej laboratorium:

  • stanowisko badawcze z elektrycznym hamulcem aktywnym DYNAS 220 firmy Schenck do badania charakterystyk szybkoobrotowych silników spalinowych o mocy do 220 kW i prędkości obrotowej do 9000 obr/min,
  • 2 stanowiska badawcze z hamulcami hydraulicznymi D630-1e firmy Schenck do badania charakterystyk silników spalinowych o mocy do 460 kW i prędkości obrotowej do 3000 obr/min.
  • system do pomiaru przepływu mediów w silnikach o mocy do 500 kW z miernikiem zużycia paliwa (benzyna, olej napędowy) typu AVL 735S (benzyna, olej napędowy), miernikiem przepływu masy powietrza ABB Sensyflow P-Tube oraz systemem do pomiaru zużycia paliw gazowych (CNG i LPG) Micro-Motion z czujnikami Coriolisa,
  • zestaw PTP-2000 firmy PIERBURG z separatorem cząstek stałych oraz analizatorami tlenków azotu NO/NOx i węglowodorów HC do pomiaru stężenia składników toksycznych w spalinach tłokowych silników spalinowych,
  • system Micro Soot Sensor 483 firmy AVL do ciągłego pomiaru stężenia sadzy w gazach spalinowych silników o zapłonie samoczynnym,
  • trójkanałowy analizator Multi Gas Analyser firmy Signal Group do pomiaru stężenia tlenku węgla CO, dwutlenku węgla CO2 oraz tlenu O2 w spalinach silników o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym,
  • skomputeryzowane stanowisko AVL VisioScope z modułem termowizyjnym do badań wizualizacyjnych procesów spalania i wtrysku paliwa w tłokowych silnikach spalinowych.