Strona: Laboratorium Układów Zasilania Silników Spalinowych / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Laboratorium Układów Zasilania Silników Spalinowych

Laboratorium umożliwia badania i ocenę różnego typu układów wtryskowych silników o zapłonie samoczynnym oraz iskrowym. W zakresie układów wtryskowych do silników o zapłonie samoczynnym umożliwia badanie układów:

 • zasobnikowych typu Common Rail.
 • z rzędowymi pompami wtryskowymi (do 12 sekcji),
 • z rozdzielaczowymi pompami wtryskowymi.

 Głównym wyposażeniem Laboratorium jest skomputeryzowane stanowisko probiercze EPS-815 firmy Bosch wyposażone w:

 • elektroniczny układ pomiarowy dawki paliwa KMA‑822,
 • moduł CRS-845 do badania pomp wysokiego ciśnienia układów typu Common Rail,
 • moduł CRI-846 do badania wtryskiwaczy piezo i elektromagnetycznych.

 W skład stanowiska wchodzą ponadto:

 • wymiennik ciepła niezbędny do badań układów wysokociśnieniowych,
 • wyposażenie umożliwiające badania rzędowych pomp wtryskowych i rozdzielaczowych,
 • zestaw wtryskiwaczy probierczych różnego typu.

Stanowisko jest nadzorowane przez komputer PC z oprogramowaniem Bosch EPS945‑PE/VE/CR. Oprogramowanie stanowiska umożliwia sterowanie stołem probierczym i układem pomiarowym według dowolnie ustalanego harmonogramu badań. Harmonogram badań dla pomp wysokiego ciśnienia w układach Common Rail (CR) może być odczytywany także z dostarczonej bazy (CD-Testdata) zawierającej dane techniczne tych pomp. Utworzone programy badań oraz wyniki badań mogą być archiwizowane na dyski i drukowane na drukarce znajdującej się na wyposażeniu stanowiska. Dawki wtryskiwanego paliwa pokazywane są w postaci cyfrowej i graficznej. Mierzone wielkości pokazywane są w różnych kolorach umożliwiających szybką kontrolę przekroczenia wartości dopuszczalnych tolerancji i rozrzutu.Możliwości stanowiska rozszerzono o  opracowane w KSSiT:

 • zewnętrzny system hydrauliczny umożliwiający badania aparatury wtryskowej z wykorzystaniem paliw alternatywnych,
 • stanowisko pomiarowe do badań rozwoju strugi paliwa wtryskiwanego do komory o stałej objętości.

W zakresie badań układów wtrysku benzyny laboratorium umożliwia badanie i ocenę wtryskiwaczy silników o zapłonie iskrowym, zarówno układów wtrysku pośredniego jak i bezpośredniego, w tym także wtryskiwaczy piezoelektrycznych. Do badania tych podzespołów wykorzystywane są:

 • urządzenie do badania wtryskiwaczy benzynowych wtrysku pośredniego i bezpośredniego (pod niskim ciśnieniem 0-10 bar) typu GS4 firmy Carbon Zapp,
 • urządzeniedo badania wtryskiwaczy benzynowych wtrysku bezpośredniego pod wysokim ciśnieniem typu GD1R firmy Carbon Zapp.

Urządzenie GS4 umożliwia badanie wtryskiwaczy silników o zapłonie iskrowym stosowanych w systemach wtrysku:

 • pośredniego - jedno (TBI) i wielopunktowego (MPFI),
 • bezpośredniego  w zakresie niskich ciśnień (do 10 bar).

Urządzenie umożliwia także badanie wtryskiwaczy LPG oraz CNG. Poza pomiarem dawki urządzenie umożliwia ocenę:

 • nierównomierności strumienia przepływu we wtryskiwaczu (zabrudzenie),
 • kształtu strumienia paliwa,
 • nieszczelności lub zatkania wtryskiwacza,
 • stanu sprężyn dysz wtryskiwaczy.

Urządzenie GD1R  umożliwia badanie wtryskiwaczy wtrysku bezpośredniego benzyny GDI w trybie w ręcznym lub automatycznym pod ciśnieniem roboczym do 450 bar. Na urządzeniu mogą być badane wtryskiwacze elektromagnetyczne (cewkowe) lub piezoelektryczne, dla których możliwa jest rewitalizacja stosu piezo. Urządzenie  pozwala na badanie wtryskiwaczy układów wtryskowych typu  GDI, FSI, HPI, DISI, takich firm jak:

 • Bosch,
 • Conti/VDO,
 • Delphi,
 • HTC.

Za pomocą urządzenia  można realizować następujące badania i testy:

 • RLC - pomiar rezystancji, indukcyjności cewki wtryskiwacza i pojemności w przypadku wtryskiwaczy piezo,
 • CFL - test szczelności zewnętrznej,
 • LKT - statyczny test przelewu pod wysokim ciśnieniem roboczym,
 • iVM - badanie dawek wtryskowych:
  • pełne obciążenie (FL),
  • częściowe obciążenie (PL),
  • dawka emisyjna (EM),
  • bieg jałowy (LL),
  • przedwtrysk / Dotrysk (PI),
 • RSP - badanie czasu reakcji wtryskiwacza,
 • SPR - dynamiczne badanie rozpylania w warunkach nadciśnienia.