Strona: Komputerowe projektowanie środków transportu / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Komputerowe projektowanie środków transportu

komp_1_st.jpg

Absolwenci studiów I stopnia specjalności Komputerowe projektowanie środków transportu uzyskuje przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie: badania i planowania potoków ruchu, organizacji i sterowania procesami transportowymi, projektowania systemów transportowych, mechanizacji transportu wewnętrznego oraz prac ładunkowych i przeładunkowych, organizacji i kierowania zakładami transportowymi, eksploatacji systemów transportowych, podstaw zarządzania przedsiębiorstwem.

Plan studiów I stopnia na tej specjalności obejmuje poza wspólnymi następujące przedmioty:

 1. Automatycznie kierowane pojazdy transportowe
 2. Diagnostyka środków transportu
 3. Elektrotechnika i elektronika środków transportu
 4. Komputerowe projektowanie systemów transportowych
 5. Materiały eksploatacyjne w transporcie
 6. Ochrona środowiska i recykling środków transportu
 7. Technologia środków transportu
 8. Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń transportowych
 9. Eksploatacja systemów technicznych
 10. Inżynieria odwrotna w projektowaniu środków transportu
 11. Komputerowa symulacja ruchu środków transportu drogowego
 12. Komputerowe wspomaganie procesów transportowych
 13. Programowanie sterowników w środkach transportu
 14. Dozór techniczny urządzeń transportowych
 15. Monitoring i nadzorowanie urządzeń transportowych