Strona: Projekty badawcze / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Projekty badawcze

Realizowane w ostatnich latach projekty badawcze:
 • projekty krajowe:
 • projekty celowe:
  • Opracowanie i wdrożenie ekologicznej elektro­wni kontenerowej o mocy 125 kVA napędzanej silnikiem zasilanym ciekłym paliwem gazowym w systemie wielopunktowego wtrysku. Projekt nr 6 T12C 2002 C/5967 zrealizowany w latach 2003-2005,
  • Opracowanie konstrukcji i badania nowych rozdzielaczowych pomp wtryskowych do silników wysokoprężnych o pojemności cylindra do 1,3 litra" Projekt nr 9T12D 016 99 C/4225 zrealizowany w latach 1999-2001.
 • projekty własne i promotorskie:
  • Analiza determinantów dokładności procesu wtrysku paliwa w wysokociśnieniowych systemach zasilania spalinowych napędów środków transportu. Projekt badawczy własny N N509 256637 zrealizowany w latach (2009-2012),
  • Parametry operacyjne i ekologiczne silnika wysokoprężnego zasilanego paliwem pochodzącym z opon. Projekt promotorski nr N N509 556039 zrealizowany w latach (2010–2012)
  • Metodyka doboru silnika spalinowego do wybranej konfiguracji napędu hybrydowego autobusu miejskiego.  Projekt promotorski N N509 497838 zrealizowany w latach (2010–2011),
  • Wpływ wybranych parametrów regulacyjnych procesu wtrysku na emisję cząstek stałych w silniku wysokoprężnym typu DI. Projekt promotorski nr N502 018 31/2053 zrealizowany w latach 2006-2008.
  • Badania wpływu parametrów wtrysku sekwencyjnego układu zasilania ciekłym LPG na wybrane parametry użytkowe silnika spalinowego. Projekt promotorski nr 4 T12D 036 27 zrealizowany w latach (2004-2005).