Strona: Diagnostyka i rzeczoznawstwo samochodowe / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Diagnostyka i rzeczoznawstwo samochodowe

diag_2_st.jpg

Absolwenci studiów II stopnia specjalności Diagnostyka i rzeczoznawstwo samochodowe uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie: inżynierii eksploatacji pojazdów, obsługi technicznej i napraw pojazdów, wyposażenia zakładów zaplecza technicznego, oceny stanu technicznego środków transportu i teorii współczesnych systemów diagnostycznych, urządzeń obsługowo-naprawczych pojazdów, transportu samochodowego, ekologii transportu i środków transportowych, organizacji i kierowania zakładami transportowymi i stosowania nowych metod w tym zakresie, prowadzenia prac badawczych w zakresie eksploatacji i trwałości pojazdów. Posiadają wiedzę potrzebną do opiniowania przebiegu wypadków drogowych, określania wartości rynkowej pojazdów, sporządzania opisów technicznych pojazdów, maszyn i urządzeń. Absolwenci tej specjalności posiadają teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne do ubiegania się o uprawnienia diagnosty samochodowego oraz o certyfikat rzeczoznawcy samochodowego.

Plan studiów II stopnia na tej specjalności obejmuje poza wspólnymi następujące przedmioty:

 1. Badania drogowe i symulacyjne pojazdów samochodowych
 2. Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
 3. Inżynieria ruchu drogowego
 4. Materiały eksploatacyjne pojazdów samochodowych
 5. Mechatronika samochodowa
 6. Ocena stanu technicznego pojazdów samochodowych
 7. Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej
 8. Technologie przewozów intermodalnych
 9. Kosztorysowanie napraw oraz wycena pojazdów samochodowych
 10. Podstawy prawne badań technicznych pojazdów
 11. Rekonstrukcja wypadków drogowych