Strona: Zarząd Koła / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Zarząd Koła

 

OPIEKUN
dr inż. Krzysztof Lew
e-mail: klew@prz.edu.pl
 
PREZES
mgr inż. Anna Leśniak
 
Z-CA PREZESA
Karolina Stepuch
 
SEKRETARZ
Magdalena Olbrycht