Strona: Ekoinżynieria środków transportu samochodowego / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Ekoinżynieria środków transportu samochodowego

ekoinz_2_st.jpg

Absolwenci studiów II stopnia specjalności Ekoinżynieria środków transportu samochodowego uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie: ekoinżynierii pojazdów elektrycznych, hybrydowych, autonomicznych oraz ich diagnostyki i eksploatacji, jak również wykorzystywanej przez nie infrastruktury operacyjnej, badań emisji oraz monitorowania imisji zanieczyszczeń powietrza i zużycia energii przez środki transportu. Ponadto zyskują wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie modelowania procesów transportowych, analizy niezawodności systemów transportowych, monitorowania oraz sterowania systemami teleinformatycznymi w ekologicznym transporcie z uwagi na bezpieczeństwo drogowe i środowiskowe. Absolwenci tej specjalności dzięki zdobytej wiedzy oraz umiejętnościom będą mogli pracować jako managerowie wyrobu lub w biurach konstrukcyjnych, technologicznych i badawczo-rozwojowych, jak również w firmach zajmujących się zrównoważonym rozwojem środowiska.

Plan studiów II stopnia na tej specjalności obejmuje poza wspólnymi następujące przedmioty:

 1. Badania emisji zanieczyszczeń i zużycia energii środków transportu
 2. Badania symulacyjne maszyn transportowych
 3. Infrastruktura operacyjna pojazdów elektrycznych i hybrydowych
 4. Inżynieria eksploatacji środków transportu
 5. Mechatronika pojazdów samochodowych
 6. Paliwa alternatywne i biopaliwa
 7. Technologie przewozów intermodalnych
 8. Inteligentne systemy transportowe
 9. Monitorowanie imisji zanieczyszczeń powietrza
 10. Pojazdy autonomiczne i elektromobilność
 11. Proekologiczne środki transportu