Strona: Pojazdy samochodowe - studia I i II stopnia / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Pojazdy samochodowe - studia I i II stopnia

Specjalność POJAZDY SAMOCHODOWE prowadzona jest w ramach kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Wykształcenie absolwenta opiera się na szerokiej bazie nauk ogólnych, teoretycznych i podstawowych technicznych. Absolwenci tej specjalności otrzymują wszechstronne przygotowanie z zakresu konstrukcji, technologii wytwarzania i eksploatacji pojazdów samochodowych oraz silników spalinowych. Zasadniczy nacisk w wykształceniu absolwenta jest położony na opanowanie nowoczesnych metod konstrukcyjnych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, poznanie głównych technologii i systemów produkcji zmniejszających straty materiałowe, podnoszących jakość wyrobów oraz zwiększających trwałość i niezawodność pojazdów w procesie eksploatacji. Poznają również zagadnienia ekologii pojazdów oraz teorii współczesnych systemów diagnostycznych. Absolwenci są przygotowani do pracy zarówno w produkcji, jak i w zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu motoryzacyjnego oraz w instytucjach naukowych i uczelniach technicznych. Posiadają również przygotowanie do zatrudnienia w szeroko rozumianej strukturze zaplecza handlowo-obsługowo-naprawczego, pracującego na rzecz komunikacji i transportu samochodowego.

Obecnie realizowane są:

 • studia stacjonarne:
  • I stopnia,
  • II stopnia,
 • studia niestacjonarne:
  • I stopnia,
  • II stopnia.

W ramach specjalności istnieje możliwość wyboru bloku przedmiotów dyplomujących:

  • Diagnostyka,
  • Samochody,
  • Silniki Spalinowe.