Strona: Studia podyplomowe / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Studia podyplomowe

DIAGNOSTYKA I EKSPLOATACJA
ŚRODKÓW TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO


I. ORGANIZATOR STUDIÓW
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

II. CEL STUDIÓW
Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie aktualnej wiedzy z zakresu diagnostyki i eksploatacji środków transportu samochodowego, podstaw prawnych i normatywnych z zakresu diagnostyki pojazdów, diagnozowania pojazdów i ich układów oraz oceny stanu technicznego pojazdów w aspekcie bezpieczeństwa eksploatacji, wykorzystania metod komputerowych w diagnostyce pojazdów, systemowego ujęcia diagnostyki pojazdów, problemów eksploatacji, procesów zużycia oraz metod oceny stanu płynów eksploatacyjnych, tendencji rozwojowych w technice i eksploatacji pojazdów, metod zastosowania sztucznej inteligencji w procesach diagnostycznych, logistyki i współpracy z klientami.
Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób starających się o podwyższenie kwalifikacji w zakresie diagnostyki i eksploatacji środków transportu samochodowego i zajmujących się diagnostyką oraz serwisem pojazdów samochodowych. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców i w nowoczesnych laboratoriach.

III. PLAN STUDIÓW

Plan studiów obejmuje 2 semestry. W semestrze I realizowane są następujące przedmioty:

 1. Komputerowe wspomaganie oceny stanu technicznego pojazdów
 2. Systemy zarządzania ryzykiem zawodowym i higieną pracy w obiektach zaplecza motoryzacyjnego
 3. Ubezpieczenia komunikacyjne i transportowe
 4. Eksploatacja i diagnostyka układów zasilania paliwami alternatywnymi
 5. Przepisy homologacyjne dotyczące bezpieczeństwa pojazdów
 6. Modelowanie i statystyczne opracowanie wyników doświadczalnych badań diagnostycznych
 7. Diagnostyka układów mechatronicznych w pojazdach samochodowych

Semestr II obejmuje:

 1. Zaplecze techniczne transportu samochodowego
 2. Certyfikacja i legalizacja urządzeń diagnostycznych
 3. Wymagania prawno-techniczne i organizacja stacji kontroli pojazdów
 4. Techniki pomiarowe w diagnostyce pojazdów
 5. Analiza sygnałów i wnioskowanie w diagnostyce technicznej
 6. Uprawnienia organów państwa w zakresie kontroli pojazdów samochodowych
 7. Niezawodność i bezpieczeństwo urządzeń diagnostyki technicznej

Szczegółowy plan i treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów można znaleźć tutaj.

IV. ZASADY PRZYJĘĆ
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
Zgłoszenie uczestnictwa
można dokonać na stronie rekrutacja.prz.edu.pl/podyplomowe/strona-glowna

Wymagane dokumenty (po zakwalifikowaniu na studia):

 • dyplom (odpis) ukończenia studiów wyższych (inżynierskich, magisterskich, licencjackich), życiorys zawodowy (CV),
 • 1 zdjęcie,
 • kopia dowodu osobistego,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za semestr,
 • podanie (po zakwalifikowaniu dostarczyć osobiście).

V. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • aktywny udział w zajęciach,
 • pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminów,
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia.

VI. EFEKT STUDIÓW
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Rzeszowskiej

VII. ORGANIZACJA STUDIÓW
Rozpoczęcie studiów podyplomowych planowane jest na 10 marca 2018 r. 
Studia zostaną uruchomione po zebraniu 15 potwierdzonych zgłoszeń od osób zainteresowanych. Studia obejmują w sumie 240 godzin i trwają dwa semestry.  Zajęcia realizowane będą w kompleksie budynków Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej przy Al. Powstańców W-wy 8, w systemie niestacjonarnym (w soboty i niedziele – co drugi tydzień).

Maksymalna liczba uczestników studiów wynosi 15. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 VIII. TERMIN NABORU
Rekrutacja na studia rozpocznie się od 15.01.2018 i potrwa do 02.03.2018 r.

IX. CENA STUDIÓW
Odpłatność za semestr wynosi 2000 PLN. Istnieje możliwość rozłożenia  opłaty semestralnej na 2 raty.

Opłata rekrutacyjna wynosi 50 PLN.

X. OBSŁUGA STUDIÓW
Kierownik studiów:  prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda

tel.  (017) 865-15-97
fax. (017) 854-31-12
e-mail: Kierownik studiów
bud. L-29 pok. 250
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

Osoba kontaktowa:  mgr Anna Binkowska

tel.  (017) 865-18-05
fax. (017) 854-31-12
e-mail: Kontakt
Kontakt w godzinach: 8.00 - 13.30 (w dni robocze)
bud. L-29 pok. 246
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów