Strona: Logistyka i inżynieria transportu / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Logistyka i inżynieria transportu

logi_1_st.jpgAbsolwenci studiów I stopnia specjalności "Logistyka transportu drogowego" uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie: opracowywania kompleksowych procesów technologicznych transportu, budowy i eksploatacji maszyn transportowych, inżynierii ruchu pojazdów, ochrony środowiska w transporcie, systemów logistycznych w transporcie, logistyki przepływu materiałów, składowania, zaopatrzenia i zbytu, podstaw zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu i prawa transportowego.

Plan studiów I stopnia na tej specjalności obejmuje poza wspólnymi następujące przedmioty:
 1. Diagnostyka techniczna środków transportu
 2. Komputerowe wspomaganie procesów logistycznych
 3. Materiały eksploatacyjne w transporcie
 4. Podstawy budowy samochodów
 5. Podstawy modelowania procesów transportowych
 6. Ubezpieczenia komunikacyjne i transportowe
 7. Zaplecze usługowe i techniczne transportu drogowego
 8. Ochrona środowiska i recykling w transporcie
 9. Spedycja krajowa i międzynarodowa
 10. Technologie przewozów drogowych
 11. Teoria ruchu środków transportu
 12. Transport materiałów niebezpiecznych i ratownictwo drogowe
 13. Utrzymanie i obsługa środków transportu
 14. Ładunkoznawstwo i technologie magazynowe
 15. Ekologistyka przedsiębiorstw transportu drogowego
 16. Polityka transportowa Unii Europejskiej