Strona: Informacje ogólne / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Informacje ogólne

Krótka historia Koła
 
     Koło Naukowe Mechaników Politechniki Rzeszowskiej zostało utworzone przy Wydziale Mechanicznym i zarejestrowane w dniu 11 stycznia 1984 roku na wniosek ówczesnego opiekuna Koła Pana dr inż. Piotra Zająca. Po kilkuletniej przerwie zostało reaktywowane przez mgr. inż. Artura Jaworskiego w styczniu 1998 roku, przyjęło nową nazwę: "Koło Naukowe Mechaników Politechniki Rzeszowskiej - Sekcja Samochodowa" i działa przy Zakładzie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. W dniu 14 listopada 2007 roku nastąpiła zmiana Opiekuna Koła. Dotychczasowego Opiekuna dr inż. Artura Jaworskiego zastąpił mgr inż. Paweł Wojewoda.
 

Działalność Koła

     Podstawowym celem Koła jest pogłębianie wiedzy jego członków na temat motoryzacji i kierunków jej rozwoju. Cel ten realizowany jest poprzez:
 • prezentację nowości z zakresu motoryzacji w gazetce ściennej Koła,
 • prowadzenie badań naukowych,
 • opracowywanie referatów i udział w Konferencjach i Sympozjach Naukowych,
 • wyjazdy naukowo-dydaktyczne do zakładów branży motoryzacyjnej oraz na Targi Motoryzacyjne. 
   

Udział w konferencjach Naukowych   

      Wyniki realizowanych badań zostały opracowane w formie 20 artykułów naukowych opublikowanych w materiałach konferencyjnych oraz w Zeszytach Prac Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej. Członkowie Koła brali udział w wielu krajowych i zagranicznych Konferencjach i Sympozjach naukowych, m.in.: 
 • V Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych "Inżynierowie przełomu tysiąclecia" - Lublin 2000,  
 • V Seminarium Studentów i Młodych Inżynierów Mechaników - Gdańsk 2001,  
 • VI Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych "Inżynierowie nowej ery" - Lublin 2002,  
 • 32-th Scientific Student's Conference, Nyíregyháza 2004, WĘGRY,  
 • VII Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych "Inżynierowie nowej ery" - Lublin 2004,  
 • VIII. Seminarium Naukowym Studentów i Młodych Inżynierów Mechaników, Gdańsk 2005. 
 
Realizowane Badania 
 
     W ramach prowadzonych prac realizowano m.in. następujące badania:
 • oporów w samochodowej skrzynce biegów dla różnych warunków eksploatacyjnych (temperatura, rodzaj oleju, prędkość obrotowa, przełożenie),
 • skuteczności tłumienia amortyzatorów wymontowanych z pojazdu po różnym przebiegu,
 • układu kierowniczego ze wspomaganiem hydraulicznym,
 • trakcyjne samochodów w zakresie: prób rozpędzania (przy zasilaniu benzyną i LPG), hamowania (dla różnych warunków eksploatacyjnych i rodzajów ogumienia), wyznaczania współczynników oporu toczenia w oparciu o próby wybiegu, badania płynności ruchu w mieście Rzeszowie w godzinach szczytu komunikacyjnego,
 • wpływu parametrów eksploatacyjnych na wynik diagnostycznej oceny amortyzatorów zamontowanych w pojeździe,
 • diagnostyczne systemów elektronicznych samochodów osobowych,
 • zawartości związków toksycznych w spalinach silnika samochodowego zasilanego różnymi paliwami.
   
Wyjazdy naukowo-dydaktyczne 
 
     W ciągu ostatnich 8 lat Koło brało udział w 19 wyjazdach naukowo-dydaktycznych m.in. do:
 • Fabryki Samochodów Osobowych Daewoo-FSO w Warszawie,
 • Fabryki Opon T.C. DĘBICA S.A. w Dębicy,
 • Fabryki Autobusów AUTOSAN S.A. w Sanoku,
 • Huty Stalowa Wola S.A. w Stalowej Woli,
 • Fabryki Samochodów Fiat-Auto Poland S.A. w Tychach,
 • Fabryki Silników Spalinowych Fiat-GM-Powertrain w Bielsku Białej,
 • Poznania na Motor-Show - Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne,
 • Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Handlowego TRANSSYSTEM S.A. w Łańcucie,
 • Katowic na Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne.
   
     Wyjazdy do zakładów umożliwiają zapoznanie się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej, z produkcją podzespołów oraz pojazdów: osobowych, ciężarowych, autobusów, samochodów specjalnych i specjalizowanych. Cenne są również wyjazdy na salony samochodowe. Prezentowane są na nich nowoczesne samochody, które wchodzą do produkcji oraz samochody koncepcyjne i prototypy. Interesujące są również stanowiska i metody napraw samochodów i ich zespołów. Dzięki wyjazdom możliwe jest nawiązanie kontaktów oraz pozyskanie materiałów informacyjnych, danych technicznych oraz katalogów, które są pomocne do realizacji prac przejściowych i dyplomowych. Dużą wartość ma również obecne na targach Forum Warsztatowe, podczas którego przedstawiane są referaty oraz prezentacje dotyczące nowoczesnych rozwiązań z zakresu: konstrukcji, eksploatacji, diagnostyki oraz napraw pojazdów.