Strona: Inżynieria środków transportu - studia I stopnia / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Inżynieria środków transportu - studia I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) na kierunku Inżynieria środków transportu (poprzednio Transport) trwają łącznie siedem semestrów. W ramach kierunku na studiach I stopnia student ma możliwość wyboru jednej z trzech specjalności:

Wybór specjalności następuje po czwartym semestrze. Na szóstym i siódmym semestrze, realizowana jest projekt inżynierski z zakresu wybranej tematyki. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielnej pracy twórczej i menedżerskiej, zarówno w dużych, jak i małych przedsiębiorstwach transportowych. Są przygotowani do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu, zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych, a także w szeroko rozumianej strukturze zaplecza handlowo-obsługowo-naprawczego pracującego na rzecz komunikacji i transportu. Ponadto są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.