Strona: Laboratorium Materiałów Eksploatacyjnych / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Laboratorium Materiałów Eksploatacyjnych

W laboratorium prowadzone są prace związane z oznaczaniem właściwości fizykochemicznych i jakościowych paliw ciekłych i gazowych stosowanych w spalinowych napędach środków transportu. Większość realizowanych prac skupia się wokół paliw alternatywnych oraz mieszanin paliw alternatywnych i konwencjonalnych. W badaniach poza paliwami konwencjonalnymi, takimi jak benzyna silnikowa i olej napędowy, wykorzystywane są paliwa pochodzenia roślinnego, zwłaszcza oleje roślinne oraz FAME. Szereg prac dotyczy również możliwości wykorzystania etanolu, jako dodatku do paliw konwencjonalnych, zwłaszcza oleju napędowego. Uzyskiwane w laboratorium wyniki są wykorzystywane podczas prac badawczych dotyczących funkcjonowania układów wtryskowych paliwa oraz przebiegów procesów roboczych tłokowych silników spalinowych.

Wyszczególnienie główniej aparatury badawczej laboratorium:

Pracownia badań parametrów fizykochemicznych i jakościowych paliw ciekłych i gazowych:

 • automatyczny aparat do oznaczania składu frakcyjnego w paliwach ciekłych – OPTIDIST, Walter Herzog, umożliwiający badania składu frakcyjnego paliw w warunkach destylacji atmosferycznej w zakresie do 400 °C,
 • automatyczny aparat do oznaczania lepkości kinematycznej w paliwach ciekłych metodą Ubbelohde – HVU 482 Walter Herzog umożliwiający automatyczny pomiar lepkości w zakresie od -40 do +100 st. C) i w zakresie lepkości kinematycznej od 1,9 do 29 mm2/s,
 • precyzyjny gęstościomierz oscylacyjny – DMA 4500, Anton Paar GmbH, umożliwiający dokładny pomiar gęstości cieczy w zakresie do 3 g/cm3 w zakresie temperatur od 0 do
  90 °C,
 • przenośny analizator oleju napędowego i paliwa lotniczego – TD PPA, PetroSpec, umożliwiający Szybki pomiar parametrów oleju napędowego i paliwa lotnicze-go na podstawie analizy widmowej w średniej podczerwieni,
 • automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w paliwach ciekłych metodą Pensky-Martens – HFP 339, Walter Herzog umożliwiający Badania temperatury zapłonu paliw w zakresie do 400 °C,
 • automatyczny aparat do oznaczania prężności par w paliwach ciekłych (metoda Reida) – HVP 972,Walter Herzog,
 • automatyczny aparat do oznaczania temperatury zablokowania zimnego filtra w paliwach ciekłych – FPP 5Gs, ISL. Możliwość schłodzenia próbki do temperatury ok. -90 st.C.
 • automatyczna bomba kalorymetryczna do określania wartości opałowych paliw –
  IKA C 5000,
 • automatyczna bomba kalorymetryczna do określania wartości opałowych paliw
  – IKA C 200,
 • automatyczny aparat do oznaczania pochodnej liczby cetanowej – CID 510, umożliwiający badania właściwości samo-zapłonowych paliw na podstawie oceny przyrostu ciśnienia w komorze spalania o stałej objętości oraz normatywne określanie pochodnej liczby cetanowej (odpowiednik liczby cetanowej),
 • chromatograf gazowy Agilent 6850 – ze zdefiniowaną metodą do oznaczania zawartości propanu i butanu w paliwie LPG,
 • wagi analityczne umieszczone na specjalnym stole wagowym antywibracyjnym,
 • komora klimatyczna Memmert – zakres temperatury od -44 do 190 st. C z kontrolą wilgotności we wnętrzu.

Pracownia badań właściwości tribologicznych korozyjnych środków smarowych
i paliw:

 • automatyczny aparat do oceny smarności oleju napędowego przy ruchu posuwisto-zwrotnym o wysokiej częstotliwości – HFRR, PCS,
 • zestaw do badania korodującego działania paliw na miedź (dla paliw ciekłych i gazowych) – ANKO,
 • uniwersalny aparat czterokulowy do badania smarności środków smarnych,
  T-02U, umożliwiający także badania porównawcze smarności paliw przez porównanie wartości siły obciążenia zacierającego węzeł tarcia,
 • automatyczny aparat do oznaczania zawartości siarki w paliwach ciekłych i gazowych – MultiTek Antek,
 • automatyczny aparat do oznaczania zawartości wody w paliwach metodą kulometryczną – Titrator Karla Fischera, AquaMAX KF, GR Scientific Ltd. Widok ze zdemontowaną celką titracyjną.