Strona: Środki techniczne w logistyce i spedycji / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Środki techniczne w logistyce i spedycji

logi_2_st.jpg

Absolwenci studiów II stopnia specjalności Środki techniczne w logistyce i spedycji uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie: zasad organizacji transportu ładunków, nowoczesnych rozwiązań logistycznych w sferze zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, kompleksowych usług logistycznych, centrów logistycznych oraz funkcjonowania rynków transportowych. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy inżynierskiej w zakresie planowania i organizowania spedycji drogowej, sporządzania zleceń i dokumentacji transportowych, prowadzenia nadzoru nad realizowanymi zleceniami oraz odnośnie przygotowywania odprawy celnej towarów.

Plan studiów II stopnia na tej specjalności poza wspólnymi obejmuje następujące przedmioty:

 1. Centra logistyczne
 2. Informatyczne wspomaganie w logistyce
 3. Inżynieria eksploatacji środków transportu drogowego
 4. Komputerowe  projektowanie urządzeń transportowych
 5. Materiały eksploatacyjne środków transportu drogowego
 6. Mechatronika środków transportu drogowego
 7. Ocena stanu technicznego środków transportu drogowego
 8. Technologie przewozów intermodalnych
 9. Bezpieczeństwo w eksploatacji infrastruktury transportu
 10. Organizacja i zarządzanie transportem towarowym
 11. Technologie prac ładunkowych
 12. Ubezpieczenia w transporcie