Strona: Informacje ogólne / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Informacje ogólne

Krótka historia Koła
           StudenckieKoło Naukowe Transportowców Politechniki Rzeszowskiej zostało utworzone przy Zakładzie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych na  Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, które zostało zarejestrowane w dniu 06 maja 2010 roku na wniosek opiekuna Koła Pana mgr inż. Krzysztofa Lwa.
 Działalność Koła
     Podstawowym celem Koła jest pogłębianie wiedzy jego członków na temat motoryzacji i kierunków jej rozwoju. Cel ten realizowany jest poprzez:
  • prezentację nowości z zakresu motoryzacji w gazetce ściennej Koła,
  • prowadzenie badań naukowych,
  • opracowywanie referatów i udział w Konferencjach i Sympozjach Naukowych,
  • wyjazdy naukowo-dydaktyczne do zakładów branży motoryzacyjnej oraz na Targi Motoryzacyjne.
 
SKŁAD ZARZĄDU W LATACH 2010-2011
 
OPIEKUN
mgr Krzysztof Lew
e-mail: klew@prz.edu.pl
 
PREZES
Robert Magdziarz
 
Z-CA PREZESA
Małgorzata Sudoł
 
SEKRETARZ
Sebastian Brudny
 
 
SKŁAD ZARZĄDU W LATACH 2011-2012
 
OPIEKUN
mgr Krzysztof Lew
e-mail: klew@prz.edu.pl
 
PREZES
Weronika Czerwińska
 
Z-CA PREZESA
Maksymilian Mądziel
 
SEKRETARZ
Sabina Czapla