Strona: Ustrzycki Adam, dr inż. / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Ustrzycki Adam, dr inż.

ustrzycki_adam.jpg Studia wyższe ukończył na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej w 1986 r. W tym samym roku podjął pracę w Zakładzie Eksploatacji Pojazdów Samochodowych. Stopień doktora nauk technicznych (specjalność naukowa - silniki spalinowe) uzyskał w 1996 r. na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Zajmuje się problemami związanymi z przepływem i dawkowaniem paliwa w układach wtryskowych silników o zapłonie samoczynnym oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego. W tym zakresie opublikował ok. 170 prac i uczestniczył w blisko 30 pracach badawczych.

adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

L-29.241; 17 865 1531

austrzyc@prz.edu.pl

www: http://v.prz.edu.pl/austrzyc

Informacje w bazie "Ludzie Nauki"