Strona: Kierownik katedry / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Kierownik katedry

pawel-1.jpg

Studia wyższe ukończył na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej w 1995 r.  Stopień doktora nauk technicznych (specjalność naukowa - silniki spalinowe) uzyskał w 2003 r. na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Zajmuje się problemami związanymi z emisją zanieczyszczeń spalin silników spalinowych oraz zagadnieniami niskotemperaturowego spalania w silnikach o zmiennym stopniu sprężania.

dr hab. inż. Paweł Woś, prof. PRz

pokój: L-29.246

telefon: 17 865 1355

email: pwos@prz.edu.pl

www: http://v.prz.edu.pl/pwos

Informacje w bazie "Ludzie Nauki"

Sekretariat:

mgr Anna Binkowska
pokój: L-29.247

telefon: 17 865 1805

email: abinkow@prz.edu.pl