Strona: Oferta naukowo-badawcza / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Oferta naukowo-badawcza

W ramach swej działalności naukowo-badawczej Katedra oferuje:

 • pomiar parametrów operacyjnych sil­ników różnych typów o mocy do 220 kW i prędkości obrotowej do 9000 obr/min oraz silników o mocy do 460 kW i prędkości obrotowej do 3000 obr/min,
 • pomiar parametrów ekologicznych sil­ników różnych typów na stanowisku badawczym w zakresie pomiaru stężenia i emisji tlenków azotu (NOX),  tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2), cząstek stałych (PM) oraz sadzy w spalinach.
 • indykowanie silników spalinowych z możliwością pomiaru ciśnienia w komorze spalania silnika do 15 MPa, wzniosu zaworów, ciśnienia w układzie wtryskowym do 300 MPa oraz napięciowych i prądowych sygnałów sterujących,
 • badania i ocena układów wtryskowych różnych typów silników o zapłonie samoczynnym (układy zasobnikowe typu Common Rail, układy wtryskowe z rozdzielaczowymi i rzędowymi pompami wtryskowymi),
 • badania wizualizacyjne procesu wtrysku w komorze silnika w trakcie jego pracy oraz w komorze o stałej objętości,
 • badania modelowe procesów zachodzących w silnikach spalinowych oraz w aparaturze wtryskowej,
 • badania termowizyjne silnika,
 • badania wizualizacyjne procesu spalania w silnikach spalinowych z możliwością pomiaru rozkładu temperatur w płomieniu dyfuzyjnym oraz określeniem koncentracji sadzy w płomieniu,
 • normatywny pomiar parametrów fizykochemicznych paliw konwencjonalnych i alternatywnych w zakresie: składu frakcyjnego paliw w warunkach destylacji atmosferycznej w zakresie do 400 °C, prężności par paliwa, temperatury zapłonu paliw, właściwości niskotemperaturowych paliw w zakresie do -90 °C, ciepła spalania paliw ciekłych i stałych, lepkości kinematycznej w temperaturze od -40 do +100°C, parametrów oleju napędowego i paliwa lotniczego na podstawie analizy widmowej w średniej podczerwieni, gęstości cieczy metodą oscylacyjną, zawartości wody (titrator Karla-Fischera),
 • normatywny pomiar pochodnej liczby cetanowej na podstawie pomiaru przyrostu ciśnienia w komorze spalania o stałej objętości,
 • normatywne badania właściwości smarnych paliw (metoda HFRR) i środków smarowych (aparat czterokulowy) oraz określanie zawartości siarki w paliwach ciekłych i gazowych,
 • badania oddziaływania korozyjnego paliw ciekłych i gazowych na miedź według procedur normatywnych,
 • badania symulacyjne ruchu pojazdów z wykorzystaniem oprogramowania PC-CRASH,
 • skanowanie 3D,
 • badania w zakresie diagnostyki technicznej pojazdów o dmc do 3,5 t,
 • pomiar parametrów ruchowych samochodów w warunkach drogowych oraz na hamowni podwoziowej obejmujący m.in. pomiary prędkości, przyspieszeń, drogi hamowania oraz oporów ruchu metodą wybiegu,
 • pomiar metodą statyczną i dynamiczną momentu obrotowego i mocy silnika oraz na kołach pojazdów samochodowych na hamowni podwoziowej w różnych warunkach klimatycznych,
 • badania emisji spalin pojazdów samochodowych na hamowni podwoziowej w różnych warunkach klimatycznych (od -20°C do +30°C) według europejskich testów jezdnych,
 • badania stężenia składników szkodliwych spalin pojazdów samochodowych w warunkach drogowych z wykorzystaniem mobilnego systemu analizy spalin,
 • badania zachowania kierowców pojazdów ciężarowych z wykorzystaniem symulatora jazdy wysokiej klasy z platformą ruchową o 6 stopniach swobody (na bazie kabiny samochodu ciężarowego SCANIA),