Strona: Inżynieria środków transportu / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Inżynieria środków transportu

Transport towarzyszy wszelkiej działalności człowieka od wielu wieków. Wraz z rozwojem życia społecznego ludzi i równolegle przebiegającym rozwojem techniki, formy i zakres działalności transportowej ulegały gwałtownym przeobrażeniom i ekspansji. Uwidacznia się to szczególnie wyraźnie w dobie obecnych przemian, których jesteśmy naocznymi świadkami. Nowoczesne systemy produkcji bezmagazynowej, globalizacja gospodarki światowej i rynków, niespotykane dotąd na tak wielką skalę zjawisko "outsourcingu" (tj. lokowania produkcji w rejonach o niższych wskaźnikach kosztochłonności), migracje zarobkowe ludności, czy wreszcie ogromny wzrost ruchu turystycznego - oto niektóre tylko czynniki oddziaływujące na wewnętrzne i międzynarodowe systemy transportowe w Europie i na świecie, powodując lawinowy przyrost przewożonej masy towarowej oraz liczby transportowanych osób. Ma to z kolei bezpośrednie przełożenie na rozwój techniczny i organizacyjny supra- i infrastruktury transportowej, jak i samych technologii przewozowych. Biorąc pod uwagę, że z transportu korzystają wszystkie gałęzie gospodarki narodowej w sposób coraz bardziej intensywny, należy sądzić, że dalszy rozwój transportu będzie następował bardzo dynamicznie. Już o obecnej skali tego procesu świadczy ogromny wzrost zainteresowania problematyką współczesnego transportu, zarówno ze strony beneficjentów, jak i dostawców usług transportowych.
Ten dynamiczny rozwój jednej z podstawowych gałęzi gospodarki, jaką jest transport, generuje proporcjonalny wzrost zapotrzebowania na wykształconą kadrę, zarówno w obszarze eksploatacji i konstrukcji środków oraz infrastruktury transportu, jak i w szeroko pojętej sferze organizacji oraz zarządzania systemami i procesami transportowymi obejmującymi również logistykę.

Studia na kierunku "Inżynieria środków transportu" (poprzednio "Transport") na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa prowadzone są jako studia I i II stopnia.