Strona: Kontakt / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Kontakt

Adres:
Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Aleja Powstańców Warszawy 8

35-959 Rzeszów

Sekretariat Katedry:

Budynek L 29, pokój 246
tel. (0-17) 865-18-05
tel. wewn. 1805;
e-mail: abinkow@prz.edu.pl