Strona: Laboratorium Ekoinżynierii Środków Transportu / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Laboratorium Ekoinżynierii Środków Transportu

Laboratorium wyposażone jest w skaner 3D GOM Atos I 2M oraz drukarkę 3D Ultimaker 2 Extended +. Skaner pozwala na digitalizację obiektów przestrzennych z dokładnością 0,05 mm i w głównej mierze służy do skanowania części i podzespołów pojazdów samochodowych, a także innych obiektów, których postać cyfrowa w formie modelu 3D jest wymagana.

Z zastosowaniem oprogramowania CAD model przestrzenny istniejącego obiektu umożliwia np. przeprowadzenie całego procesu modyfikacji zeskanowanej części lub też zaprojektowania elementów współpracujących. Tym samym technika inżynierii odwrotnej w znacznym stopniu wspomaga pracę konstruktorów, grafików komputerowych, projektantów, kontrolerów jakości, technologów oddając wręcz nieocenione usługi w zakresie ich obowiązków zawodowych. Studenci w ramach zajęć dydaktycznych zapoznają się z praktycznym zastosowaniem skanera 3D realizując różnorodne prace projektowe oraz dyplomowe.

Drukarka 3D w pracowni technologii przyrostowych pozwala na wytwarzanie przedmiotów z użyciem technologii FDM z takich materiałów jak m.in. PLA, ABS, TPU. W ramach zajęć dydaktycznych studenci poznają budowę, obsługę i zastosowanie drukarki 3D. W pracowni realizowanych jest szereg projektów, zarówno związanych z dydaktyką jak i pracami dyplomowymi. Technologia druku 3D umożliwia wytworzenie części o złożonych kształtach, trudnych do uzyskania przy użyciu klasycznych technologii np. frezowania.