Strona: Laboratorium Bezpieczeństwa Systemów Transportowych / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Laboratorium Bezpieczeństwa Systemów Transportowych

W laboratorium prowadzone są badania wpływu różnego rodzaju czynników na zdolność prowadzenia pojazdu z wykorzystaniem alkogogli oraz badania dotyczące możliwości przeprowadzenia audytu drogi, jeszcze na etapie jej projektowania.

Wyszczególnienie główniej aparatury badawczej laboratorium:

  • symulator jazdy samochodem ciężarowym AS 1600 z platformą ruchową o 6 stopniach swobody (na bazie kabiny samochodu ciężarowego SCANIA).

Link do filmu o symulatorze