Strona: Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

Specjalność jest prowadzona na studiach I stopnia

Absolwenci studiów I stopnia na specjalności Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej w zakresie: budowy i eksploatacji pojazdów, obsługi technicznej i napraw pojazdów oraz projektowania zakładów zaplecza technicznego, oceny stanu technicznego środków transportu i teorii współczesnych systemów diagnostycznych, urządzeń obsługowo-naprawczych pojazdów, transportu samochodowego i szynowego, organizacji i kierowania zakładami transportowymi, ekologii transportu i środków transportowych, organizacji i kierowania zakładami transportowymi i stosowania nowych metod w tym zakresie.

Plan studiów I stopnia na tej specjalności obejmuje poza wspólnymi następujące przedmioty:

 1. Diagnostyka techniczna pojazdów samochodowych
 2. Budowa samochodów
 3. Motoryzacyjne skażenie środowiska
 4. Eksploatacja silników spalinowych
 5. Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych
 6. Materiały eksploatacyjne pojazdów samochodowych
 7. Ochrona środowiska i recykling samochodów
 8. Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 9. Techniczna eksploatacja pojazdów samochodowych
 10. Diagnostyka silników spalinowych
 11. Technologia i organizacja napraw pojazdów samochodowych
 12. Procedury i urządzenia diagnostyczne
 13. Wspomaganie komputerowe eksploatacji pojazdów
 14. Techniczne zaplecze motoryzacji
 15. Zarządzanie flotą pojazdów