Strona: Logistyka transportu drogowego / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Logistyka transportu drogowego

Specjalność jest prowadzona na studiach I stopnia

Specjalność jest prowadzona na studiach I stopnia. Absolwenci specjalności "Logistyka transportu drogowego" uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie: opracowywania kompleksowych procesów technologicznych transportu, budowy i eksploatacji maszyn transportowych, inżynierii ruchu pojazdów, ochrony środowiska w transporcie, systemów logistycznych w transporcie, logistyki przepływu materiałów, składowania, zaopatrzenia i zbytu, podstaw zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu i prawa transportowego.

Plan studiów I stopnia na tej specjalności obejmuje poza wspólnymi następujące przedmioty:
 1. Diagnostyka techniczna środków transportu
 2. Zaplecze usługowe i techniczne transportu drogowego
 3. Podstawy modelowania procesów transportowych
 4. Ubezpieczenia komunikacyjne i transportowe
 5. Logistyka transportu
 6. Materiały eksploatacyjne środków transportu
 7. Ochrona środowiska i recykling w transporcie
 8. Transport materiałów niebezpiecznych i ratownictwo drogowe
 9. Utrzymanie i obsługa środków transportu
 10. Spedycja krajowa i międzynarodowa
 11. Technologie przewozów drogowych i intermodalnych
 12. Ładunkoznawstwo i technologie magazynowania
 13. Komputerowe wspomaganie procesów logistycznych
 14. Polityka transportowa Unii Europejskiej
 15. Ekologistyka przedsiębiorstw transportu drogowego