Strona: Transport przemysłowy / Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Transport przemysłowy

Specjalność jest prowadzona na studiach I stopnia

Absolwenci specjalności "Transport przemysłowy" uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie: badania i planowania potoków ruchu, organizacji i sterowania procesami transportowymi, projektowania systemów transportowych, mechanizacji transportu wewnętrznego oraz prac ładunkowych i przeładunkowych, organizacji i kierowania zakładami transportowymi, eksploatacji systemów transportowych, podstaw zarządzania przedsiębiorstwem.

Plan studiów na tej specjalności obejmuje poza wspólnymi następujące przedmioty:

 1. Diagnostyka techniczna urządzeń transportowych
 2. Urządzenia transportu przemysłowego
 3. Podstawy modelowania systemów transportu przemysłowego
 4. Technologie procesów transportu wewnętrznego
 5. Napędy i sterowanie urządzeń transportowych
 6. Materiały eksploatacyjne urządzeń transportowych
 7. Ochrona środowiska i recykling w transporcie przemysłowym
 8. Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń transportowych
 9. Eksploatacja systemów technicznych
 10. Automatycznie kierowane pojazdy transportowe
 11. Monitoring i nadzorowanie urządzeń transportowych
 12. Ekologia transportu przemysłowego
 13. Komputerowe wspomaganie procesów transportowo-magazynowych
 14. Dozór techniczny urządzeń transportowych
 15. Infrastruktura transportu wewnętrznego